12.1.2019

Sykealueet + ladattava sykealuelaskuri

Pieni infopaketti sykealueista.

Pe­rus­kes­tä­vyys­har­joit­te­lu, 50–70 % mak­si­mi­syk­kees­tä

Pe­rus­kes­tä­vyys on kun­to­si perusta, jon­ka va­raan koko kes­tä­vyys­kun­to ra­ken­tuu. Suu­rin osa har­joit­te­lus­ta tu­li­si ehdottomasti teh­dä pe­rus­kes­tä­vyy­sa­lu­eel­la.

Elimistö käyt­tää pe­rus­kes­tä­vyy­sa­lu­eel­la ener­gi­an­läh­tee­nään enemmän ke­hon ras­va­va­ras­to­ja, jo­ten esi­mer­kik­si pai­non­pu­dottamisesta tai kiinteytymisestä haaveilevan treenaajan kan­nat­taa suo­sia ma­ta­la­syk­keis­tä lii­kun­taa. Tämän vuoksi peruskestävyysalueella suoritetusta liikunnasta näkee käytettävän myös nimitystä ”rasvanpolttoliikunta”.

Pe­rus­kes­tä­vyy­sa­lu­eel­la liik­ku­es­sa tree­ni tun­tuu ke­vy­el­tä, mu­ka­val­ta ja ren­nol­ta. Hen­gi­tys kul­kee ja pys­tyt pu­hu­maan puus­kut­ta­mat­ta. (PPPP) Pitää Pystyä Puhumaan Puuskuttamatta!

Vauh­ti­kes­tä­vyys­har­joit­te­lu, 70–85 % mak­si­mi­syk­kees­tä

Vauh­ti­kes­tä­vyy­sa­lu­eel­la har­joit­te­lu on te­ho­kas­ta ja ka­lo­rei­ta pa­laa reilummin. Pää­a­si­al­li­se­na ener­gi­an­läh­tee­nä toi­mi­vat kuitenkin hii­li­hyd­raa­tit, mutta kokonaiskulutuksen myötä myös rasvaa palaa ihan mukavasti.

Vauh­ti­kes­tä­vyy­sa­lu­eel­la hen­gi­tys kul­kee vielä suht hel­pos­ti, mut­ta puus­ku­tat ke­vy­es­ti.

Mak­si­mi­kes­tä­vyys­har­joit­te­lu, 85–100 % mak­si­mi­syk­kees­tä

Mak­si­mi­kes­tä­vyys­har­joit­te­lu on nimensä mukaisesti maksimitasolla harjoittelua. Peruskun­toi­li­jan ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se (eikä ainakaan alussa kannata) tree­na­ta näin ko­vil­la tehoilla. Suurimmat ter­veys­hyö­dyt saa­vu­te­taan kevyemmillä sykkeillä tapahtuvalla harjoittelulla.


Lataa tästä itsellesi: Pt-MartinSYKEALUELASKURI

Laskurin avulla saat itsellesi sopivat harjoitussykkeet muutamalla klikkauksella.

#karjalan kovin koutsi

#sykealueet

Kommentoi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.